Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Usluge i Beneficije

Klaster je oblik udruživanja koji doprinosi realizaciji zajedničkih aktivnosti organizacija koje obavljaju iste ili slične poslove na određenom geografskom području.

KASPEV je osnovan radi bolje povezanosti privrede, institucija koje se bave edukacijom i istraživanjem i ostalih učesnika u oblasti socijalnog preduzetništva.

Snaga Klastera ogleda se kroz mrežu članica koji svojim dugogodišnjim radom i znanjem doprinose jačanju socijalnih preduzeća uvođenjem novih proizvoda, usluga i zapošljavanju osoba sa invaliditetom a ujedno i promocijom pozitivnog imidža socijalnog preduzetništva i njene vidljivosti.