Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

O Prevodilačkom Centru

  

Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik svoje ciljeve ostvaruje na teritoriji Republike Srbije u oblasti stručnog i sudskog prevođenja. Prevođenje lingvističkih izraza, aktivnim razumevanjem i očuvanjem semantičkog značenja i smisla poruke, temeljnim poznavanjme kulturološke pozadine izvornog i ciljnog jezika osnova su kvaliteta usluga koje Društvo pruža.

  

Osnovna delatnosti Društva je pružanje usluga prevođenja sa i na znakovni jezik, bavimo se osposobljavanju tumača i prevodilaca, njihovom razvoju, organizovanju obuka za učenje znakovnog jezika i ostalim specifičnim oblicima komunikacije, a u cilju prevazilaženja socijalnih i ostalih teškoća nastalih kod osoba oštećenog sluha kao posledica oštećenja sluha.

  
Cilj društva je da razvija i unapređuje prevodilačku profesiju u oblastima simultanog prevodilaštva, aktivno unapređuje i usavršava stručni prevodilački kadar, kao i da doprinese dobrobiti prevodilaca kao profesionalne zajednice, zastupajući njihove interese u svim slučajevima kada je to potrebno i učestvuje u svim pregovorima koji se na njih odnose.
  

Ciljevi i zadaci Društva su:

 • Saradnjom sa nadležnim organima vlasti, školama, institucijama u promovisanju znakovnog jezika,
 • uređivanju statuta tumača i prevodilaca znakovnog jezika i ostvarivanju prava gluvih osoba na
 • korišćenje znakovnog jezika;
 • Doprinositi promovisanju znakovnog jezika i širenju kulture Gluvih osoba;
 • Bavi se stručnim usavršavanjem tumača i prevodilaca znakovnog jezika;
 • Komuniciranjem sa korisnicima usluga;
 • Organizuje školu za učenje znakovnog jezika na svim nivoima kao i specifičnim programima učenja
 • prema zahtevu i potrebama tržišta;
 • Organizovanjem, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja;
 • seminara i drugih oblika edukacija u oblasti stručnog i sudskog prevodilaštva;
 • Bavi se izdavanjem knjiga, dvd izdanja i drugih publikacija;
 • Rаdi nа istrаživаnju, učenju, predаvаnju, zаštiti i unаpređenju znаkovnog jezikа;
 • Podizanjem svesti prevodilaca, šire javnosti i korisnika usluga o pravilima i etici struke;
 • Strukovnim okupljanjem i saradnja sa srodnim regionalnim, inostranim ili međunarodnim
 • udruženjima;
 • Pružanje pomoći prilikom obaveštavanja osoba oštećenog sluha i govora kroz javno-medije o svim
 • društvenim tokovima kao i promenama pozitivnih propisa;
 • Podržavanju i po potrebi učestvovanjem u inkluzivnom sistemu obrazovanja na svim nivoima radi
 • uključivanja osoba oštećenog sluha u redovan sistem obrazovanja.

Vizija

  

Naša vizija je društvo uspešnih, slobodnih i nesebičnih ljudi. U kome gluva i nagluva lica korisnici znakovnog jezika, koriste svoje pravo na upotrebu i korišćenje znakovnog jezika. Promocija lingvističkog indetiteta zajednice gluvih i nagluvih, kao i znakovnog jezika.

Misija

  

Naša misija je unapređenje rada i obrazovanja prevodioca i tumača za znakovni jezik, kao i realizacija aktivnosti koje će biti odgovor na potrebe zajednice gluvih. Promocija lingvističkog indetiteta zajednice gluvih i nagluvih, kao i znakovnog jezika.