Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Catalog easy section

Dobrodošli na našu web stranicu !

Dobro došli na stranice KASPEV-a, poslovnog udruženja malih i srednjih preduzeća koja posluju po principima socijalnog preduzetništva, obrazovnih institucija i ostalih pravnih lica koji pružaju podršku osobama sa invaliditetom, njihovoj boljoj društvenoj integraciji i direktno ili indirektno rade na poboljšanju mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. 

Pozivamo Vas da se upoznate sa delovanjem našeg Klastera čiji je cilj unapređenje društvenog položaja teže zapošljive kategorije kroz zapošljavanje osoba sa invaliditetom, mladih, žena i drugih iz teže zapošljive kategorije, kroz razvoj ideja koje doprinose društvenoj dobrobiti. Bavimo se organizovanjem savetovanja, obuka i predavanja za članice udruženja, pružanjem prevodilačkih usluga sa i na znakovnom jeziku, pratimo zakonske propise, te predlažemo potrebne izmene i dopune.
Naše aktivnosti takođe uključuju apliciranje na donatorske fondove, radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom kroz programe profesionalne rehabilitacije i povećanje broja zaposlenih osoba sa invaliditetom, poboljšanje i podizanje svesti o značaju socijalnog preduzetništva kao i povećanje konkuretnosti i inovativnosti u oblasti socijalnog preduzetništva. Integracija osoba sa invaliditetom i njihovo osposobljavanje za radno angažovanje predstavljaju jedan od preduslova za odgovorno društvo.