Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Partners

In the section below are listed the organizations, institutions,which Cluster of social entrepreneurship - Caspev have signed agreement on partnership with:

Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“

http://www.cdde.org

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanju osoba s invaliditetom URIHO

http://www.uriho.hr/