Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Opšte informacije

  

Telefon : +381 63 524 587
              +381 63 893 78 98
E-mail: office@kaspev.net
web: www.kaspev.net
PIB : 109419393
Matični broj: 28197748
Šifra delatnosti: 9411
Adresa: Bulevar Vojvode Stepe br. 12, Novi Sad
Žiro-račun: 205-231535-03 Komercijalna banka
Zastupnik: Rajna Cvetićanin