Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

O nama - Ko smo

 

Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine KASPEV je poslovno udruženje društveno odgovornih malih i srednjih preduzeća koja posluju po principima socijalnog preduzetništva, obrazovnih institucija i ostalih učesnika u oblasti socijalnog preduzetništva.

 

 

KASPEV je osnovan u martu 2016. godine. Članice KASPEV-a zapošljavaju oko 250 osoba sa invaliditetom što predstavlja preko 50% od ukupnog broja zaposlenih u svim članicama KASPEV-a. Pored toga, članice KASPEV-a su uspešne kompanije koje društveno odgovorno posluju i zapošljavaju osobe sa invaliditetom, teže da budu konkurentne i inovativne u svojim delatnostima.

KASPEV je osnovan radi bolje povezanosti privrede, institucija koje se bave edukacijom i istraživanjem i ostalih učesnika u oblasti socijalnog preduzetništva u cilju:

  • Povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom na teritoriji Vojvodine i šire;
  • Radnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom kroz programe profesionalne rehabilitacije koji se sprovode u članicama Klastera;
  • Poboljšanje i podizanje svesti o značaju socijalnog preduzetništva i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom;
  • Povećanje konkurentnosti i inovativnosti u oblasti socijalnog preduzentištva;
  • Unapređenja položaja osoba sa invaliditetom;
  • Bolja uključenosti osoba sa invaliditetom u cilju unapređenja svih grana privrede,poljuprivrede, turizma i zaštite životne sredine.