Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

MANEVAR doo, Novi Sad

manevar novi sad

 

Adresa: Ilije Ognjanovića br 16
Grad: Novi Sad
Država : Srbija
Теlefon/fax: 021/6613-443
mail: office.manevar@gmail.com
Web sajt: 

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Manevar doo Novi Sad, osnovano je 2006. godine.

Bavimo se proizvodnjom radne i modne odeće i ostalih tekstilnih proizvoda po potrebi kao i završnim radovima u građevinarstvu. Bavimo se proizvodnjom auto kozmetike: mirišljave jelkice, gelovi, mirišljave flašice.