Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Kontakti centra

  

Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik

kancelarija: Bulevar Vojvode Stepe br. 12, Novi Sad, Srbija

E-mail: drustvo.prevodilaca@gmail.com

Telefoni : + 381 63 893 78 98