Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

GEPARD VIS doo

gepard vis doo

Adresa: Koči Ivana br. 2
Grad: Novi Sad
Država : Srbija
Те
lefon: 021/403-490
Faks
: 021/ 400 565
mail: gepardvis@gmail.com
Web sajt: www.gepard-obuca.rs

Gepard – Vis je osnovan sa ciljem da osobama sa invaliditetom pruži mogućnost da u prijatnoj sredini stiču stručna znanja i razvijaju veštine neophodne za potpuno uključivanje u proizvodni proces. Precizno smišljena obuka koju izvode naši stručni kadrovi omogućava da se spoznaju specifičnosti svakog pojedinačnog kandidata. Po završetku tog procesa postoji mogućnost stalnog zaposlenja uz uslov da kandidat svojim psihofizičkim sposobnostima odgovara zahtevima samog proizvodnog procesa i da takav rad ne ugrožava njegovo trenutno zdravstveno stanje. Preduzeće poseduje dozvolu za obavljanje delatnosti kao preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju od 30.03.2015. godinu, izdatu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Treba istaći da smo mi prvo preduzeće ovakve vrste u Republici Srbiji posle 50 godina. Većina preduzeća koja danas imaju taj status nastala su iz zaštitnih radionica ili drugih formi organizovanja još u vreme SFRJ. Sadašnji propisi vezani za osnivanje preduzeća daleko su detaljniji i postupak je mnogo složeniji. Mi smo prvo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju koje je ispunilo uslove po novom zakonu.

Naša pretežna delatnost je: ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja,što je uslovljeno trenutnom klasifikacijom delatnosti. Šifra delatnosti je 8899. Ovo je trenutno jedina delatnost na koju može biti registrovano preduzeće koje pruža usluge profesionalne rehabilitacije u Republici Srbiji. Operativno ,osnovna delatnost preduzeća jeste proizvodnja lične zaštitne opreme (LZO), odeće i obuće. Proizvodi iz našeg asortimana zahvaljujući svome kvalitetu lako nalaze put do kupca, od kojih su mnogi velika državna preduzeća. U našem asortimanu nalaze se proizvodi za ličnu zaštitu nogu i tela izrađeni u skladu sa najnovijim svetskim standardima koji ovu oblast regulišu.

Sve naše proizvode pored toga što su moderni i kvalitetni obogaćuje i činjenica da su ih izradile osobe sa invaliditetom. Predanost i motivisanost naših zaposlenih nije nešto što se može videti, ali verujemo da ćemo kroz naše proizvode uspeti da Vam prenesemo zadovoljstvo koje osećamo dok stvaramo naše proizvode, jer ćete se u njima osećati udobno i sigurno. Veoma vodimo računa o bezbednosti i zdravlju zaposlenih u procesu rada. U skladu sa tim sve mašine na kojima rade osobe sa invaliditetom imaju atest za tu svrhu od nadležnog instituta za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe urađen je akt o proceni rizika za svako radno mesto.