Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

DRUŠTVO TUMAČA I PREVODILACA ZA ZNAKOVNI JEZIK

drustvo tumaca i prevodilaca na znakovni jezik

Grad: Novi Sad
Adresa: Pariske Komune br. 42
Telefon 062/893-78-98
mail:
drustvo.prevodilaca@gmail.com

Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik svoje ciljeve ostvaruje na teritoriji Republike Srbije u oblasti stručnog i sudskog prevođenja.

Osnovna delatnosti Društva je pružanje usluga prevođenja sa i na znakovni jezik, bavimo se osposobljavanju tumača i prevodilaca, njihovom razvoju, organizovanju obuka za učenje znakovnog jezika i ostalim specifičnim oblicima komunikacije, a u cilju prevazilaženja socijalnih i ostalih teškoća nastalih kod osoba oštećenog sluha kao posledica oštećenja sluha.