Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

DES doo

des doo novi sad

Adresa: Bogdana Garabantina 3
Grad: Novi Sad
Država : Srbija
Те
lefon: 021/522-894
Faks: 021/527-995
mail: direktor@des.co.rs
Web sajt:
www.des.co.rs

DES doo Novi Sad je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa statusom preduzeća od posebnog društvenog značaja.

Osnovano je 1948. godine, kao zanatska radnja za profesionalno osposobaljavanje lica oštećenog sluha, a 1961. godine Savez gluvih Jugoslavije donosi odluku o osnivanju Zaštitne radionice "DES" Novi Sad za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica defektnih sluhom i drugih osoba sa invaliditetom. Na osnovu tadašnjeg istraživanja rezultata rada utvrdilo se da preduzeće odlično obavlja stručno osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba oštećenog sluha i ostalih osoba sa invaliditetom i da takvu praksu ima i dan danas. 

DES doo Novi Sad danas zapošljava preko 210 radnika, od tog broja preko 50% čine osobe sa invaliditetom, raspolaže sa odličnim lokacijama i poseduje raznovrsnu opremu za rad.

Preduzeće poseduje sertifikate ISO 9001 i ISO 14001 koji garantuju visok kvalitet rada i usluga preduzeća.

Naše postojanje ima i svoje ekonomsko utemeljenje koje se stvara neposrednim angažovanjem radnika u 4 proizvodna sektora preko kojih vršimo plasman velikog broja diverzifikovanih proizvoda i usluga na tržištu Novog Sada i cele Srbije. 

Naš interes je sa zadovoljimo potreba kupaca naših proizvoda i usluga, uz stalno podizanje nivoa kvaliteta proizvonje ali i postizanje zadovoljstva naših zaposlenih.

Delatnost se odvija u četiri proizvodna sektora:

1. Sektor „Metal“ vrši proizvodnju raznovrsnih prozvoda od metala i usluge vezane za obradu i zaštitu metala i drugo.

2. Sektor „Enterijer“ vrši proizvodnju svih vrsta nameštaja i usluge sitnih građevinskih radova (molersko-farbarski radovi) i drugo.

3. Sektor „Tekstil“ vrši proizvodnju HTZ opreme, uniformi, ojačana radna odela otporna na delovanje agresivnih materija, veliki asortiman medicinskih odela, odela za ugostiteljske radnike, radni mantili, operacione maske i drugo.

4. Sektor“Reklam“ vrši usluge digitalne štampe na papiru, tekstilu i materijalima za spoljnju upotrebu, sito štampe, offset štampe malog formata, knjigoveznice, kartonaže, ima firmopisačko odeljenje, krojačku doradu, konfekcioniranje toalet papira i ubrusa i drugo.