Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

ŠKOLSKA KNJIGA NS doo

skolska knjiga

Grad: Novi Sad
Adresa: Živojina Ćuluma br. 32
telefon: 021/419-107; 021/419-380
Fax: 021/410-405
mail: skolskaknjigans@gmail.com
sajt: /

Privredno društvo „Školska knjiga NS DOO“, DOO za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom bavi se izradom papirne galanterije, štampom knjiga kao i kompletnog poslovnog asortimana (obrasci i druga blokovska roba, monografije, brošure, katalozi, flajeri, plakati, kalendari, fascikle, ambalaža, vizit-karte). Osnivač preduzeća je privredno društvo „Školska knjiga“ iz Novog Sada, koje odlikuje uspešna saradnja sa javnim ustanovama i privrednim društvima od 1997. godine.