Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Škola znakovnog jezika

Nauči sve od A do B. Opšti kurs znakovnog jezika

Nudimo mogućnost učenja znakovnog jezika, od početnog do naprednog nivoa. Izaberite tempo nastave i progovorite znakovni jezik lako. Bićete oduševljeni brzinom kojom napredujete.

Opšti kurs učenja znakovnog jezika podeljen je u četiri nivoa (A1, A2, B1, B2). Kurs znakovnoj jezika je namenjen polaznicima koji žele da napreduju u karijeri ili pronađu bolji posao, da poboljšaju svoje znanje ili uče iz hobija.

Modul 1 - Znakovni jezik, zajednica i kultura gluvih

Program učenja znakovnog jezika, zajednica i kultura gluvih osoba. Ukupno trajanje prvog modula je 432 časova tj. 2 godine i 3 meseca.

Program učenja znakovnog jezika se sastoji od četiri nivoa:

  • A1 (početni nivo) - u trajanju od 3 meseci, ukupno 48 časova
  • A2 (osnovni nivo) - u trajanju od 6 meseci, ukupno 96 časova
  • B1 (srednji nivo) - u trajanju od 9 meseci, ukupno 144 časova
  • B2 (viši nivo) - u trajanju od 9 meseci, ukupno 144 časova

Kurs znakovnog jezika i prevodilaštva

Nudimo mogućnost učenja znakovnog jezika, od početnog do naprednog nivoa. Izaberite tempo nastave i progovorite znakovni jezik lako. Bićete oduševljeni brzinom kojom napredujete.

Opšti kurs učenja znakovnog jezika podeljen je u četiri nivoa (A1, A2, B1, B2). Kurs znakovnoj jezika je namenjen polaznicima koji žele da napreduju u karijeri ili pronađu bolji posao, da poboljšaju svoje znanje ili uče iz hobija.

Modul 2 - Prevodilaštvo

Program učenja znakovnog jezika i prevodilaštva traje ukupno 864 časova, od kojih je 432 učenje znakovnog jezika.

Predmeti su:

  • Prevođenje sa znakovnog jezika i na znakovni jezik- u trajanju od 9 meseci, ukupno 144 časova;
  • Kultura izražavanja - u trajanju od 3 meseca, ukupno 48 časova;
  • Etika i odlučivanje- u trajanju od 6 meseci, ukupno 96 časova;
  • Prevođenje u specifičnim oblastima- u trajanju od 6 meseci, ukupno 96 časova;
  • Prevođenje za specifične grupe- u trajanju od 3 meseci, ukupno 48 časova;

Kurs znakovnog jezika za firme

Specijalna ponuda za firme – kurs znakovnog jezika kreiran 100% po vašoj meri. Vi birate – mi realizujemo. Kvalitet i rezultati garantovani.

Organizujemo specijalizovane kurseve jezika za ​različite oblasti, kao što su turizam, ekonomija, medicina…