Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Šta je klaster i zašto postati član?

  

Klasteri predstavljaju geografsku koncentraciju međusobno povezanih preduzeća, srodnih i različitih delatnosti, specijalizovanih dobavljača, pružaoca usluga i, sa njima povezanih, organizacija podrške, naročito obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija.

Klasteri imaju za cilj objedinjavanje na horizontalnoj i vertikalnoj osnovi različitih subjekata ponude, proizvoda i usluga, kako bi se povećala dodatna vrednost njihovog zajedničkog proizvoda. Evropska komisija je uvela i pojam inovacionih klastera, definisan kao grupacije nezavisnih preduzeća - inovativnih, novoosnovanih, malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i istraživačkih organizacija - koje rade u određenom sektoru i regionu i osnovane su sa namerom da stimulišu inovacione aktivnosti kroz promovisanje intenzivne interakcije, razmene fizičkog prostora, znanja i stručnosti koji doprinose tehnološkom transferu, umrežavanju i širenju informacija među preduzećima u klasteru.

  

Udruživanje u Klaster donosi mnoge pogodnosti, između ostalog:

 • Niži troškovi poslovanja (nabavka se vrši na nivou klastera što podrazumeva nižu cenu i jeftiniji transport za značajno povećane količina materijala, opreme, delova, smanjenje zaliha materijala jer se uspostavljaju čvrste veze sa dobavljačima na nivou klastera, povezivanje i angažovanje na nivou klastera, agencija i preduzeća za pružanje specijalizovanih i uobičajenih usluga (marketinške, knjigovodstvene, konsultantske, stručne i druge usluge) što smanjuje troškove preduzećima učesnicima klastera.
   
 • Niži troškovi razvoja novih proizvoda i usluga (na primer: grupa preduzeća projektuje i razvija alate za potrebe druge grupe preduzeća unutar klastera koji pojedinačno ili u celini razvijaju proizvodni proces, a treća grupa preduzeća radi na pakovanju, dizajnu, kanalima distribucija itd.).
   
 • Difuzija tehnologija (razmena tehničko-tehnoloških znanja i informacija).
   
 • Izlazak na inostrana tržiša, proširenje tržišta i prilike za nove poslovne veze (nastup na tržištu kao klaster omogućava povoljnije uslove sklapanja ugovora, zauzimanja većeg tržišta, povećanu konkurentnost).
   
 • Mogućnost izvođenja većih investicionih i razvojnih projekata u regionu (bilo koji razvojni projekti na nivou regiona se lakše izvode kada veliki broj preduzeća zajedno učestvuje u izvršenju).
   
 • Pristup fondovima (klasteri imaju prednost prilikom finansiranja iz različitih fondova).
   
 • Povoljniji krediti (klasteri mogu dobiti povoljnije kredite nego mala i srednja preduzeća pojedinačno).
   
 • Povećanje broja radnih mesta.
   
 • Veća raznolikost procesa, proizvoda i vrsta rada.