Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Primeri dobre prakse


 

 

Kompanija GEPARD-VIS doo Novi Sad osnovana je 2014. godine i imala na početku 3 zaposlena. Svojim odgovornim i pametnim poslovanjem na početku 2016. godine kompanija je imala 26 zaposlenih, što predstavlja rast od preko 800% u odnosu na 2014. godinu. Preko 80% zaposlenih u kompaniji Gepard-Vis predstavljaju osobe sa invaliditetom. Kompanija posluje po principima standarda ISO 9001, ISO 14000 i ISO 18000 i korisnik je mentoring programa koji pruža Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA). Pored socijalne odgovornosti kompanija Gepard-Vis teži da bude konkurentna i inovativna.

Statistički podaci

Prema zvaničnim podacima ne postoji precizan broj osoba sa invalditetom na teritoriji Novog Sada i Vojvodine. Kao podatak o broju osoba sa nekim oblikom invaliditeta, po preporuci Svetske zdravstvene ogranizacije, uzima se procenat od 10% od ukupnog broja stanovništva na posmatranoj teritoriji.

Prema poslednjem popisu stanovništva u Republici Srbiji utvrđeno je da u Vojvodini živi oko 1.930.000 stanovnika, dolazimo da je od toga skoro 200.000 osoba sa nekim oblikom invalditeta.

Što se tiče nekih od podataka vezanih za podršku u poslovanju osobama sa invalditetom u period od početka 2016. godine, 24 osobe sa invalditetom na teritoriji Južnobačkog okruga je prošlo obuku "Put do uspešnog preduzetnika" u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Od toga broja, 12 osoba sa invaliditetom je podnelo zahtev za samozapošljavanje, a do početka septembra 6 osoba sa invalidtetom je potpisalo ugovor sa Nacionalnom službom za zapoljavanje. Ako se zna da je broj stanovnika u Južnobačkom okrugu skoro 600.000 ovo predstavlja poražavajući podatak o uključenosti i motivisanosti osoba sa invaliditetom u poslovanje. Preko 700 osoba sa invalditetom na teritoriji Južne Bačke je na evidenciji službe za zapošljavanje duže od 5 godina u raznim zanimanjima i životnoj dobi, do 65 godina života.

Članovi

Des doo

Des doo

Adresa: Bogdana Garabantina 3
Grad: Novi Sad
Država : Srbija
Те
lefon: 021/522-894
Faks: 021/527-995
mail: direktor@des.co.rs
Web sajt:
www.des.co.rs

Gepard VIS doo

Gepard VIS doo

Adresa: Koči Ivana br. 2
Grad: Novi Sad
Država : Srbija
Те
lefon: 021/403-490
Faks
: 021/ 400 565
mail: gepardvis@gmail.com
Web sajt: www.gepard-obuca.rs

Manevar doo, Novi Sad

Manevar doo, Novi Sad

Adresa: Ilije Ognjanovića br 16
Grad: Novi Sad
Država : Srbija
Теlefon/fax: 021/6613-443
mail: office.manevar@gmail.com
Web sajt: 

KS-Safety Shoes doo

KS-Safety Shoes doo

Adresa: Marije Bursać br. 38
Grad: Novi Sad
Država : Srbija
Те
lefon: 021/6403-165, 021/6393-376
Fax: 021/ 6393-376
mail:
office@ks.safety.biz
Web sajt: www.ks-safety.biz

Stil doo

Stil doo

Grad: Zrenjanin
Adresa: Pančevačka br. 122
telefon: 023
/548-810
faks:
023/ 541-015
Mail: dpstil@mts.rs

Pop Art studio doo

Pop Art studio doo

Adresa: Narodnog Fronta 23E II sprat (Park City)
Grad: Novi Sad
Država : Srbija
Те
lefon: 021/2553649
Faks: 021/2553649
mail: art@popwebdesign.net
Web sajt:
https://www.popwebdesign.net/

Školska knjiga NS doo

Školska knjiga NS doo

Grad: Novi Sad
Adresa: Živojina Ćuluma br. 32
telefon: 021/419-107; 021/419-380
Fax: 021/410-405
mail: skolskaknjigans@gmail.com
sajt: /

Sunce 021 doo

Sunce 021 doo

Grad: Sremska Kamenica-Novi Sad
Adresa: Vojvode Putnika br.
79
telefon: 064/9647-819
mail:
vojinmilinkovic@gmail.com
sajt: /

Alma Mons

Alma Mons

Grad: Novi Sad
Adresa: Svetosavska 3a

telefon: 021/ 427-822
mail: office@almamons.rs

sajt: www.almamons.rs

Ekumenska humanitarna organizacija

Ekumenska humanitarna organizacija

Adresa: Ćirila i Metodija 21
Grad: Novi Sad
Država : Srbija
Те
lefon: 021/466-588,021/479-0073
Faks: 021/479-0073
mail: office@echons.org.rs
Web sajt:
www.echons.org.rs